• Sensor:  diagonal 5.35mm ,1/3 inch MiCMOS

  • Sensitivity:4.1 V/lux-sec (550nm)

  • Pixels: 752(H) x 480(V)

  • S/N Ratio: 50dB    

  • Power supply: +5VDC

微型TEO品牌CCD工业摄像相机头

  • Sensor:  diagonal 8.19mm ,1/2 inch MiCMOS

  • Sensitivity:1100mV(F5.6)

  • Pixels: 1280(H) x 1024(V)

  • S/N Ratio: 45dB     

  • Power supply: +5VDC

微型TEO品牌CCD工业摄像相机头

  • Sensor: 2048H x 1536V(1/2-inch CMOS)

  • Sensitivity:1.0V/lux-sec

  • Resolution:640x480

  • S/N Ratio: 45dB;

  • Power supply: +5VDC,2.5W

微型TEO品牌CCD工业摄像相机头

  • Sensor: 2048H x 1536V(1/2-inch CMOS)

  • Sensitivity:1.0V/lux-sec

  • Resolution:640x480

  • S/N Ratio: 45dB;

  • Power supply: +5VDC,2.5W

微型TEO品牌CCD工业摄像相机头

  • Sensor: 2048H x 1536V(1/2-inch CMOS)

  • Sensitivity:1.0V/lux-sec

  • Resolution:640x480

  • S/N Ratio: 45dB;

  • Power supply: +5VDC,2.5W

微型TEO品牌CCD工业摄像相机头

共1页5条
Copyright @ 2016 - 2017 All 迪奥科技 版权所有 粤ICP备09101295号